ПРАВИЛА

користування Роменською районною бібліотекою

1.Загальні положення.

1.1.Правила користування Роменською районною бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,із змінами і доповненнями та типовими правилами користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 N319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за N 538/5729.

2. Права користувачів.

2.1.Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке здійснюється в Роменській РБ у формі: абонементів та читального залу.

2.2.Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

-безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ;

-безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

-безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;

-одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

-користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

-брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.4.Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5.Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.6. Довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі.

2.7. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами .

2.8.Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. Обов'язки користувачів.

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки та читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред'являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4.Обов'язки Роменської районної бібліотеки з обслуговування користувачів.

Бібліотека зобов'язана:

-інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України N 1271від 12.12.2011р.

-створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

-дбати про культуру обслуговування користувачів;

-формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

-задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;

-систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

-не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

-ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

-створювати читацькі ради;

-звітувати перед користувачами бібліотеки.

Кiлькiсть переглядiв: 560

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.