Історія розвитку бібліотечної справи Роменщини.

Історія розвитку бібліотечної справи Роменщини невіддільна від історії розвитку області. Адже бібліотеки виникають,існують і розвиваються в тих умовах, в яких існує і розвивається суспільство в цілому.

У січні 1920 року в Ромнах була створена перша Роменська Радянська Центральна бібліотека. З 1926 року по 1930 рік бібліотека була розташована по бул. Московському і називалася Роменська центральна окружна громадська бібліотека. З 1926по 1929 р.р. завідувачем бібліотеки працювала Светлічнікова Єлізавета Петрівна.У 1926 р. у бібліотечних сховищах налічувалося 21,3 тис. примірників книг. В завдання цієї бібліотеки входило: приведення в належний стан міських бібліотек, правильне розподілення наявної та нової літератури та організація бібліотечної мережі в місті і на селі. На той час в Роменському повіті в 1920 році було відкрито 47 радянських волосних бібліотек і хат-читалень, 9 бібліотек функціонувало в місті. В цьому ж році були відкриті Роменським відділенням народної освіти шестинедільні вечірні бібліотечні курси в приміщені центральної бібліотеки для підготовки кваліфікованих кадрів для бібліотек. Бібліотечний фонд налічував 67 тис. примірників. Читачів на той час було 6-7 тис. .В ряді утворених бібліотек не вистачало книг, інвентаря, опалення, освітлення. А щоб протопити хату –читальню читачі приносили із дому в’язки дров. З 1924 по 1937 р.р. завідувачем Роменською окружною бібліотекою працював Бабка Степан Лукич.

Вже на кінець 1929 року в селах Роменського округу налічувалося 68 бібліотек і хат-читалень з бібліотечним фондом фондом 100 тис примірників. Ці роки можна назвати роками становлення бібліотечної справи на Роменщині. На той час бібліотеки стали тісніше повязувати свою роботу з політичними і господарськими задачами країни. Особлива увага приділялася роботі з неграмотними і малограмотними. Бібліотекарі постачали учнів лікбезу необхідною літературою , влаштовували для них голосні читки газет і журналів. З’явилися в той час і масові форми роботи по пропаганді книги –читацькі конференції, літературні вечори, бібліографічні огляди та книжкові виставки. В жовтні 1929 року вийшла Постанова ЦК ВКП/б/ „Про поліпшення бібліотечної роботи”, де говорилося.” рішуче перебудувати бібліотечну роботу..., перетворити бібліотеки в культурні центри”. Покращилося комплектування бібліотек.З 1929 по 1947 р.р. завідувачем з переривами працювала Ячиновська Людмила Лукінічна.На початку 30-х р.р. публічна бібліотека була переміщена у район Вознесенської церки (нині вулиця Соборна,20). Під час колективізації в колгоспах, радгоспах і МТС відкривалися нові бібліотеки. При МТС з 1933 р. стали відкриватися опорні бібліотеки, призвані обслуговувати колгоспний актив і допомагати колгоспним бібліотекам. В 1934 році в Роменському районі нараховувалося 91 бібліотека всіх відомств з фондом 75 506 примірників. В 1935 році були організовані пересувні фонди в райбібліотеці. В 1937 році вже існувало 110 бібліотек з фондом 110443 примірники, із них в на селі працювало 57 бібліотек, 22 сільські і 35 шкільних.

Велика Вітчизняна війна стала руйнівною і для бібліотечної справи Роменщини. В районній бібліотеці на той час було 200 тис фонду. 145 тис. книг було вивезено фашистськими окупантами в Німеччину. 10 вересня 1941 року приміщення районної бібліотеки було підпалене 56 тис. фонду, який залишався згоріло.

Головною задачею в після воєнні роки було, як можна швидше відбудувати бібліотечну мережу району. Завідувачем бібліотеки у той час працювала Армейскова Ганна Михайлівна. Вже в 1944 році, після пожертвувань населенням книг для створення бібліотеки, була організована районна бібліотека по бул. Шевченка, 5 і існувала в тому приміщенні до 1973 року. В її приміщенні було 5 кімнат,загальною площею 146 кв.м.,читальний зал на 60 місць. У 1950 році бібліотека нараховувала 10 тис. примірників книг , читачів було 1297 осіб. 1946 році в Роменському районі уже працювало 26 бібліотек, із них 21 в місті і 5 на селі з фондом 26183 примірники.З 1951по1954 р.р. з переривами завідувачем бібліотеки працювала Чаус Марія Тимофіївна.З 1954по 1958 р.р. Парубець Олена Семенівна.З 01.08.1958 по 15.041961р.р.Федосова Марія Андріївна.

В 60 –х роках в Роменському районі функціонувало 110 бібліотек з них : 2 районних з міських, 57-сільських, 96 шкільних, 16 колгоспних, 32 профспілкових і 4 відомчі бібліотеки. Бібліотечний фонд становив більше 1 млн. примірників. Крім стаціонарних бібліотек читачів обслуговували пересувки, бібліотечні пукти видачі ,книгоноші. Станом на 01.09.1965 р. наліковувалось 58 сільських бібліотек ,де працювало 58 працівників книжковий фонд налічував 364698 примірників читачів обслуговувалось 21969 осіб.З 15.04.1961 по 01.03.1969 завідувачем районної бібліотеки працював Мерко Василь Дмитрович.

В 12 березня 1962 році в приміщенні районної бібліотеки сталася пожежа, із за несправної системи пічного опалення .Згоріло та було залито водою при гасінні майже половина книжкового фонду. Це була велика втрата. З 16.04.1969 по 01.02 1999 р.р. директором Центральної районної бібліотеки працювала Завгородня Валентина Михайлівна . У 1974 році бібліотеці у с. Посад Великобубнівської сільської ради, де працювала завідуючою Таїсія Трохимівна Чирва було присвоєне звання «Бібліотека відмінної роботи».

В 1973 році центральна районна бібліотека була переміщена в нове сучасне приміщення по вул. К Маркса, 94 і зайняла весь перший поверх 5-ти поверхового будинку.

В 1975 році була створена Роменська районна централізована бібліотечна система. Директором була призначена Завгородня В.М..До її складу увійшли 79 сільських бібліотек-філій. «На її відкритті зібралося більше 200 чоловік.були створені хороші умови для читачів. До їх послуг 2 читальні зали на 150 місць,кімната книгосховище з вільним доступом до книги, в якій розмістилося більше 65 тис. томів галузевої літератури, абонементний зал та вісім робочих кімнат. Тепер бібліотека має можливість обслужити щорічно до 6 тисяч читачів і проводити 120 тисяч книговидач».»( з статті Т.Бондаренко «З новосіллям книго!» газета «Вісті Роменщини від 29.03.1974 р.) На той час працювало 10 бібліотечних працівників завідувач читальним залом Надія Яківна Кононенко , методист Олександра Василівна Лохова, бібліотекарі Тамара Павлівна Ключник , Ніна Олексіївні Литвиненко та інші. У 1975 році у листопаді відбувся обласний семінар-практикум завідуючих районними бібліотеками з питань централізації сітки держаних масових бібліотек. Першою звучала доповідь директора обласної бібліотеки ім.. Крупської О.К.Сайки « Завдання і напрямки централізації у світлі постанови ЦК КПРС «Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному вихованні трудящих і науково-технічному прогресі». Присутні на семінарі відвідали Роменський краєзнавчий музей, побували у кінотеатрі ім. Чапаєва, де подивилися кінофільми «Наказано вижити» про розвідника Героя Радянського Союзу К.С.Гнідаша та «Роменська мадонна» , який присвячений О.А.Деревській. У 1976 році після централізації 75 бібліотек району все більше впроваджують прогресивні форми обслуговування читачів. Зокрема, створено 6 пунктів видачі книг безпосередньо на підприємствах , установах і організаціях,за місцем проживання . Вони діють у с. Борозенка,гуртожитку тресту «Ромнипромбуд», автоколоні 2255, на заводі замінника незбираного молока тощо. Щовівторка на віддалених вулицях м. Ромни з’являється бібліотека-автобус. У 1977 році нею було завойоване звання „Бібліотека відмінної роботи”. У 1977 році три дні у грудні місяці на базі центральної районної бібліотеки проходив семінар слухачів школи передового досвіду з питань інформаційно-бібліографічної роботи. В ньому взяли участь бібліографи 8 районів області. У 1982 році Роменська РЦБС налічує більше 1 млн. примірників книг. В одній лише ЦРБ їх 110 тис. Щороку бібліотек відвідує більше 8 тис. читачів, по системі -77 тисяч. В 1984 році у ЦРБ листопаді відбувся обласний семінар завідуючих читальними залами бібліотек. З доповіддю по проведенню заходів по контрпропаганді ЦБС у світлі рішень червневого (1983 рю) Пленуму ЦК КПРС виступила директор обласної бібліотеки А.Р.Калашнікова.У 1989 році Мазур Валерій Іванович старший бібліотекар Салогубівського сільського філіалу РЦБС був занесений на Дошку Пошани по Роменському району, За кращу постановку бібліотечної роботи сере сільських читачів присуджено перехідний Червоний вимпел Великобубнівській сільській бібліотеці (завідуюча філіалом Матяш В.Ф.)У 1990 році у складі РЦБС -72 бібліотеки. такий факт :у 1994 році на передплату періодичних видань для 80 бібліотек району було виділено 70 мільйонів карбованців. Наприклад,передплата газети «Сім,я» на той час коштує 600 тис. кар. То, якщо раніше сільська бібліотека отримувала 40 видань, то наразі 10 або й менше. У 1994 році Роменська РЦБС найбільша на Україні по кількості бібліотек -80. До бібліотечного фонду надійшло 2,4 тис. примірників нових книг, (раніше ця цифра складала більше 50 тис. ).Це означає ,що в середньому кожна бібліотека отримувала 3 нових книги на місяць. Все із-за браку коштів. Фонд РЦБС зменшився з 1 мільйона примірників до 700 тис. Районною радою було виділено додатково 70 міьйонів карбованців на передплату періодичних видань.

В 1997 році мережа складалася з 74 бібліотек. 01.07.1997 року приміщення ЦРБ, а також все майно,бібліотечний фонд було передано в власність місцевої громади м. Ромни і на її базі створено Міську централізовану бібліотечну систему. Центральна районна бібліотека була переміщена в с. Сміле, с. Бобрик. На той період у штаті ЦРБ працював директор Завгородня В.М. та 4 фахівця.У 1998 р. до момента ліквідації знаходились у приміщенні районного будинку культури. 31.01.1999 р. Районна централізована бібліотечна система була ліквідована. На той час це була єдина в Україні ЦБС,яка припинила своє існування. 01.02.1999 року був створений Районний центр культури і мистецтва директор Кайнара Борис Іванович, в склад якого і війшли 62 сільські бібліотеки з фінансуванням з районного бюджету. В Центрі працювали 3 фахівці бібліотечної справи головний методист Рибачок Н.Е.,провідний методист Малик О.С.,бібліотекар 1 категорії Колодненко Л.В.

01.03.2002 року розпорядженням голови райдержадміністрації №21 від 21.01.2002 року була знову створена Роменська районна централізована бібліотечна система з центральною районною бібліотекою на базі профспілкової бібліотеки заводу АТС за адресою вул. Урицького, 51 з бібліотечним фондом 56 тис. примірників. Директором РЦБС була призначена Рибачок Наталія Едуардівна. 62 сільські бібліотеки району ввійшли в її склад на правах філій. За цей час мережа також зазнавала змін. РЦБС рішенням Роменської ради 23 сесії 5 скликання від 24.10.2008 року була включена до складу спільної власності сільських рад району та набула статусу юридичної особи. На той час у складі РЦБС налічується 47 бібліотек: Центральна районна бібліотека та 46 сільських бібліотек-філій. У 10 об’єктах дозвілевої роботи надаються бібліотечні послуги населенню.

З 01.01.2012 року рішенням Роменської районної ради 6 скликання 7 сесії від 28.10.2011 р. «Про реорганізацію Роменської районної централізованої бібліотечної системи» Роменська районна централізована бібліотечна система була децентралізована. 46 сільських бібліотек-філій були передані до комунальної власності сільських територіальних громад району. Було передано майно бібліотек,бібліотечні фонди і трудові книжки працівників. Районна централізована бібліотечна система була реорганізована у Комунальний заклад Роменської районної ради-Роменську районну бібліотеку,директором якого була призначена Рибачок Н.Е. Районна бібліотека, як головна бібліотека району,стала організаційно - методичним центром для сільських бібліотек .

Кiлькiсть переглядiв: 833

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.